Financieel jaarverslag van de Vereniging Rolstoeldansen Werodass.

Boekjaar 1 september 2021 tot 31 augustus 2022

Vermogenspositie per 31-8-2022

Liquide middelen                           2073,48                                   Eigen Vermogen               €  2073,48

Er zijn geen andere bedrijfsmiddelen en geen schulden.

Ten opzichte van het boekjaar 2020-2021 is de liquiditeit met €1202,97 afgenomen.

De financiële administratie is door de kascommissie op 20 september 2022 akkoord bevonden.

ANBI STATUS: de vereniging heeft per 1 november 2019 de ANBI status verkregen middels een beschikking van de Belastingdienst.

De activiteiten in het boekjaar 2021-2022 hebben, ondanks de Corona normaal plaatsgevonden.

Er werd met het dansen uiteraard wel rekening gehouden met de afstandsbeperkingen en werden zo nodig gezichtsmaskers en mondkapjes gedragen.

In dit boekjaar bestond de vereniging 35 jaar en dit hebben we gelukkig kunnen vieren.

Dit hebben we gedaan in DE BRUG met de behulpzame medewerking van Maarten ’t Hart.

Naast enkele speciale genodigden, zijn de partners van nagenoeg alle leden aanwezig geweest,.

Het feest mag als zeer geslaagd worden genoemd.

De afname van het totaal van de liquide middelen in dit boekjaar is hoog, maar niet verontrustend. Uiteraard is dit het gevolg van de viering van het jubileum.

Rekening houdend met de vrijwillige bijdragen en de wekelijkse opbrengst van DE BUS en het gegeven dat er geen feestelijke activiteiten gepland staan, kan de financiële toekomst als goed worden gezien.

In het komende boekjaar willen we wel zoveel mogelijk de gebruikelijke kerst, lunch en paas feesten laten doorgaan, er lijkt hiervoor voldoende middelen aanwezig te zijn.