Henny Jansen; Debora v.d. Ende

Er zijn in 2022 enkele ereleden bijgekomen:

Toos van den Burg – Mieke Borst – Rita Jonker

Miep Dijkhuizen – Clazien van der Sar – Kees Toussaint