FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ROLSTOELDANSEN WERODASS OVER HET BOEKJAAR 1-9-2017 TOT EN MET 31-8-2018.

Het jaarverslag is tijdens de algemene ledenvergadering , welke gehouden werd op 30 oktober 2018, goedgekeurd.