FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING ROLSTOELDANSEN WERODASS OVER HET BOEKJAAR 1-9-2018 TOT EN MET 31-8-2019.

De kascommissie, bestaande uit Margreet vd Heuvel en Mieke Borst, heeft de administratie op 22 oktober 2019 goedgekeurd. Er werden geen opmerkingen gemaakt.

Door het wegvallen van een jaarlijkse bijdrage van € 1.500 van een Stichting zal de komende jaren de exploitatie van de vereniging onder druk komen te staan.

Gezien echter onze financiële positie kunnen we het echter nog wel even volhouden en hebben we tijd naar nieuwe bronnen te zoeken.

Inmiddels is een verzoek om de ANBI status naar de belastingdienst gezonden.

Indien deze verkregen is, behoort het vragen om geldelijke bijdragen aan goede doelen organisaties,  tot de mogelijkheden.